DOVOLENÁ 13. - 28. 7. 2024. Vaše dotazy a objednávky budu řešit po návratu, díky za strpení. Užijte si čas prázdnin, nevšedních zážitků a odpočinku!

ZŮSTAT SÁM SEBOU

Řepík lékařský

KONCEPT

Květ řepíku je spojen s potenciálem konfrontace a radosti. Člověk, který potřebuje esenci řepíku, přehlíží temné stránky života, jakoby by nebyly. Odmítá se s nimi konfrontovat. Nepřipouští je ani sobě, ani okolí a nemůže tedy jejich poselství a zkušenosti integrovat do svého života. Problémy, které mu do cesty přichází, ignoruje, záměrně přehlíží. Má vlastně permanentně nasazeny „růžové brýle“. Navenek působí radostně, spokojeně, je vyhledávaným společníkem, jistotou tam, kde by mohla zavládnout špatná nálada. Málokdo z okolí tohoto člověka ví, jaké problémy a trápení se ve skutečnosti za jeho usměvavou tváří skrývají.

SYMPTOMY

 • Člověk ukrývá svůj vnitřní neklid, nejistotu či tíživé myšlenky za maskou bezstarostnosti a veselí. 
 • Člověk je družný, živý, musí být stále v pohybu, aby nemusel přemýšlet a zapomněl na své vnitřní trápení.
 • Člověk bagatelizuje své vlastní problémy, nepřizná je, aniž je dotázán.
 • Člověk má silnou potřebu vnitřní i vnější harmonie a konflikty či neshody, které se kolem něj dějí, mu působí silná muka.

PŘÍNOS ESENCE

 • Objektivita, vyrovnanost, soudnost. 
 • Skutečná vnitřní radost. 
 • Realistické vyhodnocování problémů a schopnost přikládat jim odpovídající váhu.
 • Člověk se může vlastním starostem zasmát, protože si uvědomuje jejich relativní bezvýznamnost.

Zeměžluč lékařská

KONCEPT

Zeměžluč je spojena s duševními kvalitami sebeurčení a sebeuskutečnění. Hlavním tématem v negativním stavu je přílišná horlivost pomáhat druhým. Lidé tohoto typu mají zcela potlačenou svoji individualitu, mají v sobě zakódovanou poddajnost, oddanost druhým, extrémní altruismus. Neumí druhému říci Ne, mají tendenci posluhovat, vyhovět a to až do vyčerpání sil. V takové chvíli možná vybuchnou, uvolní městnané napětí, dají hlasitě najevo svoji nespokojenost, ale jakmile tak učiní, zaleknou se svojí síly a opět se vrátí do role pomáhajícího a oddaného. Jsou vnitřně přesvědčeni, že oddat se druhému tímto způsobem je nejvyšší projev lásky – ve skutečnosti se bojí své síly, svojí vůle, bojí se postavit na vlastní nohy a stát se individualitou.

Mezi dětmi najdeme typy zeměžluče často v podobě poslušných, bázlivých, kteří se nezřídka kdy stávají obětí manipulace a šikany.

SYMPTOMY

 • Člověk se umí špatně prosadit. Projevuje se jako pasivní, se slabou vůlí být sám sebou.
 • Člověk reaguje spíše na přání druhých než na svá vlastní. Okamžitě cítí, co od něj druzí očekávají a neumí pak nic jiného, než toto vykonávat. Je více otrokem než pomocníkem.
 • Pro člověka je extrémně důležitá pochvala či pokárání, řídí se hodnocením lidí z vnějšku, vlastní pocity vyhodnocuje jako mylné a nedůležité.
 • Člověk je snadno znavitelný, má sklon k vyčerpání.

PŘÍNOS ESENCE

 • Pomáhá respektovat vlastní individualitu jako individualitu ostatních.
 • Člověk vnímá vlastní hranice, umí říci Ne lidem a situacím, se kterými nesouzní.
 • Člověk je dobromyslný, pomáhající, ale zároveň si i on sám umí říci o pomoc.

Cesmína ostrolistá

KONCEPT

Cesmína ztělesňuje princip lásky jako základní kvality života na Zemi, jako největší léčivé síly a nejsilnější pohonné látky. Lásky jako zdroj všeho na Zemi. Lásky, která je naprogramována v každé buňce našeho těla. V angličtině „holly“ znamená svatý.
Pokud je člověk v negativním stavu, tedy se odpojí od prazákladní síly a touhy po lásce, jeho srdce „ztvrdne“ a člověk se dostává do stavu, kdy vnitřně bojuje o svou existenci. Tak jako je láska ohromnou silou, je i její stinná stránka vyjádřena mohutnými city jako je nenávist, žárlivost, nepřejícnost atd. Na těchto silných emocích, pokud nejsou rozeznány a uznány jako klíčové pro možnost vidět, po čem naše duše podvědomě volá, mohou vznikat klíčová onemocnění. 

SYMPTOMY

 • Veškeré negativní lidské emoce – žárlivost, škodolibost, závist, nenávist, vztek, hněv, nesnášenlivost…
 • Pocit, že mě nikdo nemá rád, že jsou ke mně druzí nespravedliví, že je ostatním nadržováno.
 • Člověku vadí druzí lidé, jeho srdce je ztvrdlé. Je podezíravý, nevěří nikomu.
 • Tendence k hašteření, vyvolávání konfliktů.

PŘÍNOS ESENCE

 • Harmonie, žití v lásce.
 • Porozumění pro city, slabosti a jinakosti druhých.
 • Smysl pro řád věcí, schopnost ocenit druhého, uznat jeho právoplatné místo.
 • I když se mi nedaří, oceňuji a přeji úspěch druhým lidem.

Vlašský ořech

KONCEPT

Ořech je spojený s duševními koncepty nového začátku a nezaujatosti. V negativním stavu je pro člověka obtížné udělat definitivní poslední krok, protože u něj hrají roli staré nevyřešené zápletky a energie. Člověk je vnitřně nestabilní udělat změnu, je příliš ovlivnitelný kvůli zvýšené citlivosti.

SYMPTOMY

 • Člověk udělal důležité rozhodnutí, ale chybí mu k uskutečnění poslední krok. 
 • Člověk se chce konečně zcela vypořádat s určitou změnou. 
 • Když se neumíme bránit atakám z okolí, jsme příliš ovlivnitelní.
 • Probíhající různé životní změny (povolání, rozvod, stěhování, změna školy, ztráta aj.).
 • Rozhodující biologické změny (růst zubů, porod, puberta, menopauza aj.)

PŘÍNOS ESENCE

 • Otevřený a nezaujatý postoj k novému.
 • Člověk neomylně vnímá svoji cestu a cíl, navzdory nesnázím a minění druhých.
 • Člověk se vypořádal s minulostí.

Nevíte, která esence je pro vás ta pravá?