Přednášky

JE MI CTÍ VÁS PROSTŘEDNICTVÍM MÉHO OSOBNÍHO PŘÍBĚHU INSPIROVAT A PODPOŘIT. 

Bachovy esence nejen připravuji, tedy sestavuji na míru potřeb konkrétního člověka, ale věnuji se jim i v rámci přednášek pro veřejnost.
Vyprávět o nich, sdílet příběh lékaře dr. Bacha, tvůrce terapeutického systému, představovat léčivý potenciál esencí pro všechny živé bytosti, mne nesmírně těší a naplňuje.
Ráda se osobně potkávám s vámi, kteří vnímáte svoji vlastní zodpovědnost za svůj život, za to, jak se cítíte, kteří jste otevření celostnímu přístupu ke zdraví. Mé akce navštěvují lidé, se kterými se mám potkat — vždy přijdou přesně ti, kteří přijít mají a ke kterým se mají informace dostat.
Přednášky realizuji na místech, která jsou mému srdci milá, jenž často celé roky v Hradci a okolí navštěvuji coby zákazník či klient a nyní mi otevírají své dveře pro můj nový záměr. A na této své pouti postupně objevuji další prostory, kavárny, čajovny, komunitní centra, o kterých jsem ještě nedávno neměla ani tušení. Přesně to mi je obrovským bonusem, přidanou hodnotou, která se mi v mé terapeutické praxi stala. Ráda cestuji a poznávám. Nasávám atmosféru útulných a srdečných míst, kde se lidé setkávají, sdílí, spolu-tvoří. A mojí touhou je přispět svým tématem a mým entuziasmem k pohodě tohoto místa. 

A jakže mé přednášky vypadají?

Věnuji je prezentaci celého širokého tématu Bachových květů, vysvětluji koncept esencí, používám kazuistiky a konkrétní situace, na kterých lze prakticky ukázat použití a účinky esencí. V případě zájmu pak nabízím účastníkům možnost nechat si připravit osobní směs kapek. 
Druhým typem přednášky je pak akce ušitá na míru konkrétní skupině posluchačů. Aktuálně nabízím přednášku pro ženy — matky, kde se věnuji celé specifické tématice mateřství, rodičovství, péči o dítě od narození. Právě u maminek ve všech fázích mateřství je možné velmi názorně a konkrétně ukázat úžasný potenciál esencí, které jsou vhodné jak pro matku, tak pro děti různého věku. Bachovy esence pomáhají s opravdu obsáhlým okruhem emočních potíží a jejich podpory lze využívat v nejrůznějších situací každodenního života.

U každého setkání s publikem platí, že jde o interaktivní setkání, ráda zodpovídám na vaše dotazy, jsem vděčná za komentáře a zkušenosti, ať už jsou jakékoliv.
Věřím, že nejsem suchopárný přednášející, ale spíše inspirativní bytost, které esence vstoupily do života a která je i touto cestou následuje. 

Máte-li zájem, kontaktujte mne, ráda přijedu k vám, do vašeho regionu, vašeho města, vaší oblíbené kavárny. Bude mi ctí prostřednictvím mého osobního příběhu sdílet s vámi mé zkušenosti a životní změny, za které právě „bachovkám“ vděčím.

Těším se na Vás.

Máte zájem o přednášku o Bachových květových esencích?