Z čeho vycházím

Znám cestu, po které je radost jít. Znám naději a lásku.
A tu vám chci předat.

Mám akademické vzdělání (pedagogika, psychologie), prošla jsem víceletým psychoterapeutickým výcvikem, absolvovala xy kursů a vzdělávání v rámci seberozvoje.

Pracovala jsem s dětmi i dospělými v rámci školského systému či v sociální sféře a dlouhé roky v obchodní společnosti, vedla “byznys” rozhovory a naslouchala různým potřebám různých klientů. A i přes všechny své pestré profesní zkušenosti si cením nejvíce mých lekcí životních.

Znám vzlety a pády, znám co je to, když krachne vztah. Zásadní vztah. Znám osamělost. Situaci, kdy je žena sama se svým dítětem. Stav, kdy nemůžete vstát z postele a přesto vstanete. Znám syndrom vyhoření. Znám schizofrenii matky čtyřicátnice, která šťastná kojí své miminko a je k smrti unavená, že ji to samé nemluvně nedopřeje roky spát. A taky znám, když najdete partnera, se kterým si ladíte. 

Znám úspěchy v práci a radost z nových příležitostí a setkání. Znám mateřskou lásku a bezpodmínečné náruče svých dětí. Znám splněný sen o domu se zahradou. Znám cestu, po které je radost jít. Znám naději a lásku. A tu vám chci předat. 

Bachovky jsem si zamilovala.

Jsou — bezpečné, dostupné, jednoduché a účinné!

Jde o čistě přírodní produkty. Vnímá-li člověk otevřeným srdcem přírodu, vnímá energii květů, z nichž byly esence připraveny. 

“Bachovkami” jsem už několik let lapena a nadšena. Otevřely mi nevídané možnosti, kterak s lidmi komunikovat jejich emoční nastavení. Jejich jednoduchý a dostupný systém “esence — emoce” mne uchvátil od chvíle, kdy jsem se do něj před více jak čtyřmi lety intenzivně vnořila. Pozoruju člověka, naslouchám mu a bezděčně se mi v mysli vybavuje esence, která by dotyčnému v jeho aktuálním rozpoložení prospěla.
Květové esence se staly mojí vášní a novou objevnou cestou, na kterou jsem ve zralém věku nastoupila a radostně po ní kráčím. Vrátily mne zpět k podstatě člověka, k jeho lidské duši. Umožňují mi potkávat se s lidmi různého věku, s rozmanitými životními příběhy, s různými postoji a pohnutkami. Obzvlášť mne těší, že jsem se vrátila k práci s malými i velkými dětmi. Pedagoga v sobě nejspíše nezapřu a komunikace s dětmi je pro mne po mnoha letech živou vodou.  Vyživuje mne, obohacuje, generuje čirou radost. V ní jsem znovu našla svoje “flow”.

Bachovy esence jsou energetické výluhy divoce rostoucích květů bylin, keřů a stromů, které se užívají vnitřně, formou kapek. Jde o 90 let starou metodu, jenž vymyslel anglický lékař a badatel dr. Edward Bach. Jde o ucelený systém 38 esencí, z nich každá odpovídá konkrétnímu negativnímu duševnímu stavu člověka.
Principem léčby je za a) v terapeutickém rozhovoru odhalit, v jakém stavu mysli, či, chcete-li, duševním rozpoložení, se aktuálně (nebo chronicky, dlouhodobě) člověk nachází. A za b) tomuto stavu přiřadit konkrétní esenci. Může jít o esenci jedinou či mix, tedy směs esencí.
/Dle postupů doporučených školiteli Bachova centra v Anglii lze vytvořit směs skládající se až ze 7 esencí. Dostupné originální prameny zabývající se dílem dr. Bacha však tuto tezi nedokládají a já si zodpovědně a vědomě dovoluji ve směsi využít tolik esencí, kolik se mi jich aktuálně jeví pro klienta prospěšnými./

petrasucha-bachovy-esence

Každá esence má svůj pozitivní léčivý potenciál. Pravidelným denním užíváním kapek začne každá jednotlivá esence pracovat ve váš prospěch. Vaše emoce a vaše nastavení se mění…

Vy se měníte…