Bachova květová terapie

Nejčastěji řeším témata strachu, obav, sebelásky a sebevědomí,
ale také stavy únavy a syndrom vyhoření. 
petrasucha-co-nabizim

Jsem certifikovaný terapeut Bachovými květovými esencemi a sestavím vám osobní směs k užívání. Tedy takovou směs esencí, která bude přesně na míru vašich potřeb a která vás bude posilovat a podporovat v oblastech, které řešíte.

Nejčastěji řešíme témata strachu či obav, sebelásky a sebevědomí, téma zdravých hranic (schopnosti říci “ne”), ale také stavy únavy, přepracovanosti, syndrom vyhoření.

Nenajdeme stav člověka, na který by se nedala efektivně použít některá z 38 Bachových esencí. Vždy se člověk “nějak cítí, prožívá, má emoce”. A na tyto společně hledáme vhodné esence. 

Jak terapie probíhá

Sejdeme se, abych Vás poznala a dozvěděla se, co vás trápí
a co byste chtěli ve svém životě změnit. 

K sestavení vaší osobní směsi esencí je podmínkou konzultace. Je mnoho praktiků Bachových esencí, kteří nabízí své služby způsobem, kdy se osobně s klientem nepotkají, esence sestaví na základě písemné žádosti, intuitivně a podobně. Já jdu jinou cestou. Má dlouhodobá terapeutická zkušenost mi ukazuje potřebu osobního setkání s člověkem, kterému se mám věnovat a kterému mám zodpovědně  poskytnout tu nejlepší možnou péči. Proto vždy domlouváme osobní konzultaci, abych vás poznala a dozvěděla se, co vás trápí, co byste chtěli ve své situaci či ve svém životě změnit. Podstatné pro správnou volbu esencí je pro mne vědět, jak se cítíte.

První setkání je klíčové a trvá zpravidla 60 minut. Nabízím konzultaci osobně v Hradci Králové, setkání lze uskutečnit ale i libovolnou on‑line formou, ideálně s kamerou.

V úvodu vám stručně vysvětlím, co pro vás mohu udělat, jak se s Bachovými esencemi pracuje, a vy máte následně prostor mluvit o vašem tématu. Já vám naslouchám, případně se ptám, a především, vnímám vaši osobnost, vaše emoce a energii. Píši si poznámky, které mi jsou následně vodítkem k sestavení směsi esencí. Zpravidla při konzultaci využívám i diagnostický dotazník, ve kterém si ověřuji, jaké konkrétní esence přesně potřebujete. Nemusíte se tedy obávat, že např. nejste schopni dostatečně popsat svůj stav, správně komunikovat či vysvětlit, jak se cítíte. Je mým úkolem, abych se toto všechno dozvěděla a bezpečně vás v našem rozhovoru povedu.

Poté vám sestavím a namíchám osobní směs do lahvičky s pipetkou (kapátkem), kterou si odnášíte domů k užívání. V případě online konzultace vám ji zasílám poštou do 2 pracovních dnů.

Kapky jsou k vnitřnímu užití, dávkují se pravidelně 4x denně 4 kapky. Kapou se pipetou přímo do úst či je možné nakapat je do nápoje.

Jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, jsou bez vedlejších účinků, nemají žádné kontraindikace. Pro konzervaci kapek (prevence, že by se otevíráním zkazily) se přidává do lahvičky velmi malé množství alkoholu. Pokud si přejete kapky bez alkoholu, konzervant nepřidávám.

30ml lahvička esencí postačí při pravidelném dávkování na dobu cca 3 týdnů. Poté je možné směs znovu opakovat či sestavit novou. Záleží, zda jste se ve svém tématu posunuli, zda se vaše nastavení pozměnilo nebo je ještě třeba ponechat stejné esence dále působit ve váš prospěch.

Velmi doporučuji, abyste se mi po spotřebování esencí ozvali a já měla zpětnou vazbu na efekt užívání. Účinek a reakce každého člověka na Bachovky jsou individuální a je proto vhodné situaci individuálně zkonzultovat a domluvit se na dalším postupu. Pokud vnímáte, že je vaše téma zpracované a cítíte se spokojeně, konzultace samozřejmě není nutná. Vždy jste to vy, kdo máte situaci a sebeléčení ve svých rukách. 

Terapie Bachovými esencemi je zcela bezpečná forma pro každého, každopádně však nenahrazuje doporučenou odbornou lékařskou péči. 

Bachovy květové esence

Ošetřuj osobnost, a ne nemoc.
Edward Bach

Dr. Bach svůj terapeutický systém 38 květů sestavil tak, aby sloužil člověku. Aby se dozvěděl, jak může sám zvládnout přechodné či delší dobu přetrvávající negativní nálady a stavy mysli. Cílem je sebepoznání, duševní očista, harmonický rozvoj a ve výsledku větší stabilita osobnosti.

Esence květů primárně neslouží na léčbu fyzických problémů, nicméně jejich užívání může sloužit jako prevence a podpora léčby tělesných obtíží. Je-li stabilizována naše psychika, uzdravuje se i tělo. Přesto platí, že Bachova květová terapie nenahrazuje klasické medicínské postupy.

Bachovy květy představují 38 archetypických lidských duševních konceptů (či principů).

Je-li energie člověka v rámci jednotlivých „konceptů“ blokována, vykazuje člověk jisté typické prožívání, stavy, symptomy. Podle nich můžeme navnímat, jakou energii květu dotyčný potřebuje. Jaká esence mu právě teď pomůže vyladit se do pozitivního potenciálu. Jinými slovy, každý z květů, resp. jeho energie, má schopnost vyladit osobnost do přirozeného harmonického proudění (které bylo blokováno). To je cílem Bachovy terapie. 

petrasucha-bachovky-krabicka

7 emočních skupin

Nevíte-li, z jaké skupiny si vybrat, ozvěte se mi, najdu to pravé přesně pro vás.