Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je jemná metoda, kdy ošetřujeme člověka nejen na úrovni fyzického těla

Kraniosakrální terapie (či technika, masáž, ošetření), z latinského KRANIO = lebka a SACRUM = kost křížová, je jemná a neinvazivní metoda, kdy ošetřujeme člověka nejen na úrovni fyzického těla, ale uvolňujeme i jemněhmotné tělo, resp. těla a energii.
Jde o celostní metodu, holistický přístup, kdy se terapeut skrze fyzické tělo současně dotýká i roviny psychické, emoční, spirituální či jiné další, jakkoliv ji pojmenujeme. O co více jde o techniku založenou na jemnosti hmatů a vědomou práci s energií, o to je záběr této metody komplexnější a nese v sobě hlubokou sílu. Lehkými a velmi příjemnými doteky a sestavou hmatů se upravuje tzv. kraniosakrální rytmus (puls, tep), který je nadřazený tepu srdce i dechu. Technika pracuje s celým nervovým systémem, upravuje mozkomíšní pulzace, tekutiny těla, ošetřuje fascie (známé jako „povázky“, zjednodušeně tkáně, které obalují vnitřní orgány, svaly, kosti a vytváří tak celou připojenou síť, vnitřní strukturu lidského organismu). Sekundárně má vliv na hormonální systém, svaly i kosti.

Záběr této techniky /dále KST/ je dalekosáhlý, jelikož se dotýká oblastí, kudy prochází nervový systém, a tím se uvolňuje a harmonizuje člověk na hlubších úrovních. Klient leží oblečený na lůžku na zádech v hlubokém klidu a doteky terapeuta se aktivují všudypřítomné samoléčebné schopnosti organismu. Při terapii procházíme postupně celé tělo, od nohou až po hlavu, pozornost můžeme individuálně cílit přesně tam, kde je to aktuálně potřeba. 

Jaké jsou přínosy, benefity pro ošetřovaného?

Na tělesné úrovni KST zklidňuje celou nervovou soustavu a je tak přínosná při léčbě široké škály potíží, např. bolesti hlavy, migrény, autismus, poruchy rovnováhy, tiky atd. Pomáhá s potížemi psychosomatického původu. Harmonizuje krevní tlak. Pomáhá při onemocnění trávícího (zažívání, chronické záněty) či dýchacího systému (alergie, astma, záněty středouší, dutiny atd.). Podporuje léčení zrakových a sluchových potíží, léčbu tinitusu atd. Podporuje procesy učení, léčbu poruch řeči. Je vhodná pro řešení témat ženství, těhotenství i mateřství, ať už na úrovni fyzického těla či práci s vnitřními aspekty ženy, sebepřijetí, zpracování traumat apod. Posiluje celkovou vitalitu organismu, imunitu, detoxikaci těla.

Na úrovni duše člověka obsáhne KST bezpočet témat a oblastí, namátkou – pracuje se stresem, únavou, nespavostí, úzkostmi, přecitlivělostí a labilitou. Pomáhá lidem s poruchami učení s koncentrací a hyperaktivitou. Významnou pomoc přináší v práci s traumaty, posttraumatickým syndromem, dokáže uvolnit a odblokovat bloky uložené v podvědomí, zmírňuje či zcela odstraní potíže jako následek traumatu. Technika má veliký relaxační a meditativní efekt, přináší hluboké uvolnění, prožitek štěstí, napojení se na sebe a svůj vnitřní zdroj. Je tedy velmi vhodná i pro lidi výkonově zaměřené, sportovce, manažery, lidi pracující s psychickou zátěží, jakožto terapeuty či pomáhající profesionály. Pomáhá k duchovnímu růstu, v práci s egem, otevírá srdeční krajinu, laskavost, intuici.

Máte zájem o kraniosakrální terapii?

Jak KST prakticky probíhá?

Klient leží na zádech na terapeutickém lehátku, oblečený, k dispozici je deka na přikrytí. Masáž probíhá v tichu, doteky a hmaty se zaměřuji nejen na zmiňovanou oblast hlavy, resp. lebky (kranio) a kříže (sacrum), ale postupně procházím celé klientovo tělo směrem od chodidel výše. Doporučuji mít na sobě pohodlné a měkké oblečení, které vás nebude omezovat, tlačit (je možné převléknout se na místě před samotným ošetřením, abyste se cítili dostatečně komfortně). Samotné ošetření trvá 45–60 minut, celková délka jednoho terapeutického setkání je 90 minut. Čas před terapií věnujeme krátkému rozhovoru, vyladění se na masáž. Máte možnost sdílet své téma či nechat věci volně plynout. Po skončení masáže a doznění zážitku na lůžku je znovu prostor na případné sdílení vašich prožitků, případně mohu nabídnout mé vhledy a inspirace.

Na ošetření si tedy udělejte čas, ideálně prostor a potřebný klid i po něm. Dostatečně po terapii pijte čistou vodu, ať potřebné procesy mohou doznívat i na tělesné úrovni. Dopřejte si klidnější aktivity, odpočinek, nechte integrovat vše, co se během jemné práce na lehátku odehrálo.

Jak často je potřeba chodit na KST?

Je to velmi individuální, záleží na každém klientovi a jeho přístupu k terapii. Rozhodnutí ponechávám na něm, koneckonců jako i v případě Bachovy květové terapie či psychoterapeutických konzultací.
Pokud absolvujete několik kraniosakrálních ošetření za sebou, v kratším časovém intervalu, budete vnímat účinky intenzivněji. Doporučuji nechat v sobě plně doznít první ošetření, vnímat sebe sama během několika následujících dní. Uvolnit se do vnímání svého stavu „před a nyní“, nacítit rozdíl, změnu, nuance v těle a v sebeprožívání. Možná si odpovědět na otázku, zda mi je v některé rovině mého života lépe… Pokud cítíte posun a potřebu jít dále, do uvolnění, dodat tělu výživu a jemné léčení, je vhodné KST absolvovat pravidelně (v intervalu jednoho a více týdnů za sebou). Vždy jste to vy, kdo se sebou pracujete a rozhodujete se o vaší další cestě. 

Kdy na KST nechodit?

Kontraindikací k tomuto ošetření je akutní stav týkající se hlavy, páteře, míchy či oblasti pánve (nádory, vnitřní krvácení, záněty CNS, podlitiny v akutním stavu, nedávná mrtvice – do 4 měsíců po příhodě – pak je naopak KST přínosná, akutní operace, úrazy a zlomeniny lebečních kostí, kosti křížové, kostrče nebo páteřních obratlů, nitrolebeční aneurysma, vyhřeznutí prodloužené míchy, hydrocephalus). Je-li v těle probíhající zánět, je vhodné rovněž tuto metodu vynechat. KST rovněž nedoporučuji lidem v náročných, akutních psychických stavech. Naopak tuto terapii velmi doporučuji vždy po těžkých medicínských zákrocích či maminkám po porodu.

Je vhodné se případně poradit s ošetřujícím lékařem a řídit se výsledky lékařských zpráv, nejste-li si jisti. KST nenahrazuje lékařskou péči, ale může ji velmi dobře doplňovat.

Lze KST kombinovat s jinými technikami, terapiemi?

Ano. Jde o jemnou a neinvazivní podpůrnou metodu, kterou lze doplňovat dalšími technikami práce s tělem, emocemi, psychikou. V mém pojetí ji ráda kombinuji s Bachovými esencemi, které klientovi sestavím přesně na míru aktuálního stavu, tématu, potřeb, jimž jsme se věnovali právě při kraniosakrálním ošetření. 

Máte zájem o kraniosakrální terapii?

Pro zvídavé aneb malé okénko do historie KST

Kraniosakrální terapie má své kořeny již ve starověkých kulturách, v oboru tradiční medicíny nazývané osteopatie. Tento přístup nahlíží na lidskou bytost holisticky, jako na syntézu těla, mysli a duše.

Základy moderní kraniosakrální techniky pak položil americký osteopat Dr. William G. Shuterland /1873 – 1954/, který v rámci svého mnohaletého klinického výzkumu vytvořil tzv. kraniosakrální koncept. Dokázal, že mezi lebečními kostmi dochází k určitému pohybu, což byl naprosto převratný objev /do té doby platil konvenční předpoklad anatomie, že lebeční kosti dospělého člověka jsou pevně srostlé a nemohou se hýbat/. Zjistil, že pokud jsou tyto jemné mezilebeční pohyby nějak omezeny či znemožněny, projeví se tato skutečnost různými potížemi po celém těle. Zaměřil se na důležitost vlastností membrán, jenž jednotlivé kosti spojují a obalují celý centrální nervový systém a dynamiku tekutin uvnitř těchto membrán. Výzkum směřoval ke sledování pulsace mozkomíšního moku, síle, která rozhýbává všechny tělesné tkáně a současně vyvolává změny funkcí a poloh všech těchto tkání. Tuto jemnou pulsaci označil jako Dech života. V jeho podání jde o dynamickou sílu, která iniciuje jemné, avšak pozorovatelné pohyby tkání a tekutin. Dech života pohání pulsaci mozkomíšního moku uvnitř tvrdé pleny mozkové – obalu, v němž je obalen mozek a páteřní mícha. Pohyb této tekutiny je pravidelný – v jedné fázi tekutiny stoupají vzhůru směrem k hlavě a v druhé fázi klesají zpátky dolů, do kosti křížové. Jde o trvalý fyziologický cyklus lidského těla.

Dr. Shuterland označil práci terapeuta s tímto systémem jako kraniosakrální osteopatii, později pak byla dle nového konceptu (tzv. biodynamický, případně biomechanický přístup, jehož nejznámějším představitelem je John E. Upledger) nazvána jako kranio – sakrální terapie.

Máte zájem o kraniosakrální terapii?