ŽÍT A NECHAT ŽÍT

Buk lesní

KONCEPT

Buk lesní je spojen s duševními kvalitami tolerance a soucitu. V negativním stavu reaguje člověk netolerantně, tvrdě, malicherně. Má tendenci posuzovat věci a lidi kolem sebe kriticky, podle přísných, často subjektivních, kritérií, má sklon druhé vnitřně odsoudit, aniž by se vžil do jejich pocitů. Uvnitř sebe mají lidé typu „buk“ ukrytou hlubokou vnitřní nespokojenost, kterou navenek demonstrují kritikou a tvrdým nekompromisním postojem. Ve své duši mají touhu po harmonii a vyrovnanosti, ale bojí se zklamání, bojí se obnažit své nitro a být zraněni. Proto se obalili tvrdou slupkou netolerance a arogance, pod kterou nikoho nepustí.

SYMPTOMY

 • Člověk nemá pochopení a shovívavost k nedostatkům druhých.
 • Člověk se neumí vcítit do pocitů druhých, jelikož jeho vlastní city jsou blokované.
 • Člověk druhé vnitřně soudí, vidí jejich chyby.
 • Člověk druhé kritizuje, zesměšňuje, hloupost druhých ho obtěžuje; dělá narážky na zvyklosti druhých, je permanentně napjatý a podrážděný.

PŘÍNOS ESENCE

 • Esence buku učí poznávat hranice tolerance a intolerance.
 • Člověk je tolerantní, shovívavý, omyly druhých neodsuzuje a umí je taktně druhému sdělit. Nevyčítá.
 • Člověk má pochopení pro slabosti a problémy svých blízkých.
 • Jedna z vhodných esencí pro alergiky – alergie se na duševní úrovni popisuje jako stav špatně rozložené tolerance a intolerance v mysli. 

Čekanka obecná

KONCEPT

Je spojena s duševním potenciálem mateřství a nezištné lásky. Je-li člověk v negativním stavu této esence, jsou schopnosti nezištně milovat převráceny do negace a egoisticky zaměřeny na sebe. Jde o majetnický postoj osobnosti, která se přehnaně vměšuje a manipuluje. Člověk je stále v očekávání plné podpory z okolí a pokud se tak neděje, propadá sebelítosti a pocitům křivdy. 

SYMPTOMY

 • Sobeckost, panovačnost, postoj permanentního požadování a očekávání od druhých.
 • Citové vydírání, uchylování se k nemoci, pokud není po jeho; sebelítost. Člověk přehnaně líčí svoji mizérii.
 • Člověk není ochoten opustit a zapomenout, naopak chce udržet zastaralé citové vazby.
 • Přílišná starostlivost a přívětivost, člověk hlídá jako kvočna potřeby a přání rodiny a svých blízkých, chce mít o všem přehled, nejlépe ví a zná. Vždy má poslední slovo, poznámku, poopravení.
 • Láska závislá na podmínkách (Miluju tě, když…)
 • Člověk manipuluje, taktizuje, jen aby udržel svůj vliv. Pokud není po jeho vůli, stává se zlostným či mučedníkem. Propuká v pláč kvůli nevděčnosti druhých.
 • Děti neustále vyžadující pozornost.

PŘÍNOS ESENCE

 • Člověk se druhým věnuje s upřímnou láskou a oddaností.
 • Láska bez podmínek. Člověk miluje, aniž by očekával nebo aniž by potřeboval vracet.
 • Podporuje vnitřní oheň, teplo, rozvíjí jemnocit a přívětivost. Člověk je sám v sobě v bezpečí a to dává i druhým lidem

Voda z léčivých pramenů

Sporýš lékařský