DOVOLENÁ 13. - 28. 7. 2024. Vaše dotazy a objednávky budu řešit po návratu, díky za strpení. Užijte si čas prázdnin, nevšedních zážitků a odpočinku!

ZNÁT SVOU VLASTNÍ MYSL

Rožec

KONCEPT

Rožec je spojený s principem vnitřní jistoty, s vnitřním hlasem — intuicí. V negativním stavu má člověk nevědomky potíže své intuici naslouchat. Vnitřně vnímá a intuitivně správně rozeznává, co je pro něj správné, nicméně racionální rozum toto intuitivní rozhodnutí nepřipustí – automaticky jej překryje obvyklými argumenty a naučenými vzory chování. Tak se člověk dostává do stavu rozpolcenosti. Přestává si věřit, je nejistý vůči vlastním postojům, nedůvěřuje svému vnitřnímu vedení.

SYMPTOMY

 • Člověk neustále žádá druhé o radu. Je lačný po informacích, přehnaně si cení mínění druhých lidí. Nedůvěřuje ve svůj vlastní úsudek.
 • Člověk hromadí informace a znalosti, aniž by je kdy použil. Hledá potvrzení u autorit. Rychle znejistí volbou druhých. Nechá se proti vlastnímu přesvědčení či ve svůj neprospěch chybně vést.
 • Na druhé může působit přihlouple, bez vlastního názoru. Miluje konvence, trendy v módě. Má sklon kopírovat druhé.
 • Děti ve školních testech přeškrtávají správné výsledky, nevěří si.

PŘÍNOS ESENCE

 • Esence podporuje důvěru člověka v sebe sama. Člověk se nechá vést svým vnitřním hlasem, stojí si za svými postoji a činy. Umí dobře sbírat informace, používá je a zdravě kriticky zpracovává. Koordinuje abstraktní a konkrétní myšlení. Jedná moudře, nemá tendenci napodobovat druhé.

Hořec nahořklý

KONCEPT

Hořec je spojen s konceptem víry ve smysl života, vyšší řád, v životní princip. Je o důvěře ve vyšší vedení, o odvaze vidět sebe jako součást velkého celku.

SYMPTOMY

 • Člověk je z principu skeptický, pochybovačný, pesimistický. Lehce ztrácí odvahu, bývá sklíčený, deprimovaný.
 • Člověk prožívá obavu z nepříznivých obratů, permanentně je nastavený v módu zklamání.
 • Člověk působí nejistě, v každé situaci ukazuje a oznamuje svoje pochyby.
 • Člověk vypadá, jako by si svůj pesimismus a doslova vychutnával, má tendenci si ze své malověrnosti dělat přednost. 
 •  

PŘÍNOS ESENCE

 • Člověk prožívá jistotu, že své potíže dokáže zvládnout. Je optimistický.
 • Člověk důvěřuje životu, umí se vypořádat se smutkem, navzdory těžkým okolnostem vnímá neotřesitelnou naději.
 • Schopnost umět žít s konflikty. Vyrovnání se s realitou, nevnímá se jako oběť osudu.

Hlodaš evropský

KONCEPT

Hlodaš ztělesňuje duševní potenciál naděje. V negativním smyslu se člověk naděje vzdal.

SYMPTOMY

 • Chronicky nemocní pacienti, kteří jsou vnitřně přesvědčení o své nevyléčitelnosti, třebaže se nechají přemluvit a léčí se. Poté, při sebemenší recidivě, jsou opět zklamaní a předešlé drobné pokroky nevidí.
 • Beznaděj, zoufalství, pocit, že už nemá cokoliv smysl. Ztráta motivace, slabá vůle žít.
 • Rezignace, vnitřní únava, člověk je deprimovaný a nemá sílu se vzchopit.
 • Člověk se v nitru vzdal a čeká, že pomoc přijde zvenku.

PŘÍNOS ESENCE

 • Člověk získá nadhled, jiný postoj ke své situaci, může akceptovat svůj osud a věřit, že jej na jeho cestě mohou potkat dobré věci.
 • Přesvědčení, že nakonec vše dobře dopadne.
 • Odvaha, víra, naděje, pozitivní myšlení.

Habr obecný

KONCEPT

Habr je spojený s duševním potenciálem vnitřní živosti a duchovní „čerstvosti“. Je-li člověk v negativním stavu, cítí se unaveně, opotřebovaně, a to především v mentální rovině, tedy v hlavě. Tento stav se dostavuje, je-li člověk jednostranně přetěžován, pokud svoji mentální činnost nekompenzuje aktivitami jiného druhu. Může jít o stav přechodný (student intenzivně se připravující na zkoušky, manažer pracující na projektu…), ale i chronický (konzumní životní styl člověka, který tráví čas na sociálních sítích, u televize, pouze pasivně konzumuje a přijímá podněty).

SYMPTOMY

 • Únava z jednostranného způsobu života, především na mentální úrovni. Přechodný či déle trvající stav vyčerpání.
 • Člověk má těžkou hlavu, je unavený, cítí se ochablý.
 • Pocit „pondělního rána“, člověk stává více unavený, než když šel večer spát. Nechuť, pocit, že není na nic síla, chybějící elán.
 • Prokrastinace, prodlužování času v posteli, není odvaha a síla vstát.
 • Syndrom vyhoření.
 • Někdy i fyzické projevy únavy – ochablost vaziva způsobená nedostatečným duševním napětím, tlak či pálení v očích.

PŘÍNOS ESENCE

 • Člověk si je jistý, že své úkoly zvládne, i když se zdá, že jsou nad jeho síly.
 • Jasnější hlava, živý duch.
 • Akceptace změny.