Poupě jírovce

KONCEPT

Poupě jírovce (či koňského kaštanu) je spojeno s duševními potenciály učení se a materializace. Je-li tento stav blokován, člověk má potíže s potřebným propojením vnitřního, myšlenkového, světa se světem materiálním. Opakuje stále stejné chyby, není schopen integrovat poznatky a zkušenosti do reálného života. Je nepoučitelný a pokrok a vývoj v jeho životě je tím pádem nemožný. 

SYMPTOMY

 • Člověk se dostává do stejných obtíží, opakuje stejné chybné scénáře, navazuje stále stejné neprospěšné vztahy. Často tento postoj bývá doprovázen opakujícími se tělesnými obtížemi, nemocemi (migrény, akné, záchvaty…).
 • Člověk není schopen se poučit či učit novému, ať už z lhostejnosti, nezájmu, nepozornosti či z nedostatečné schopnosti pozorovat sebe a svět. Nezpracovává minulé zážitky dostatečně hluboko, raději se vrhá do nové zkušenosti, místo aby tu předchozí využil a integroval ve svůj prospěch.
 • Člověk na druhé působí bezstarostně, lehkovážně až naivně.
 • Pomalé chápaní, pomalé učení, blokády v učení, zpomalený vývoj. Potíže s koordinací. Duševní či tělesné postižení. Rezistence v terapii, recidivy. Těžkopádnost, nutkání opakovat to, co již bylo řečeno.
 • Umíněnost, dětinskost, roztržitost, zapomnětlivost.

PŘÍNOS ESENCE

 • Vede k bytí v přítomnosti, kdy každá zkušenost je vnitřním obohacením.
 • Člověk je duševně čilý. Objektivně vnímá své chyby a omyly a učí se z nich.
 • Esence podporuje pozornost, důslednost, vnímavost, koncentraci. Obnovuje schopnost učení se.
 •  

Bílá lesní réva

KONCEPT

Réva je spojena s duševním potenciálem „tvůrčího idealismu“. Je-li člověk v negativním stavu, je odtržený od reality, co nejméně se účastní skutečného života a stahuje se do světa představ a fantazií. Tito lidé se oddávají dennímu snění, mají idealistické iluze, projevují malou pozornost pro to, co se kolem nich děje.

SYMPTOMY

 • Zamyšlenost, nepřítomnost, nesoustředěnost, roztržitost, snění za bílého dne.
 • Odtržení od reality, pohled „do prázdna“, zasněnost, ospalost, často bledý výraz.
 • Sklony k omdlévání (u mladých dívek v době dospívání), slabá tělesná vnímavost, dezorientace v prostoru.
 • Lidé s velikým kreativním nadáním, kteří však svůj talent nejsou schopni dostatečně využít a uplatňovat v reálném životě.

PŘÍNOS ESENCE

 • Bdělost, živost, motivace. Žití v přítomnosti a realitou.
 • Člověk vládne svému myšlenkovému světu, chápe a a akceptuje souvislosti mezi různými světy.
 • Kreativita zaměřená na cíl. 

Zimolez kozí list

KONCEPT

Zimolez se týká principu schopnosti změnit se a spojit se. V negativním stavu člověk není schopen dostatečně splynout s vývojem, s proudem svého života, jako kdyby ustrnul v jistém bodě a není schopen akce, pohybu, dalšího vývoje. Člověk sice tělesně žije v přítomnosti, ale myšlenkově, duchovně zůstal stát v minulosti.

SYMPTOMY

 • Člověk žije v minulosti, je ovládaný vzpomínkami. Lítost nad uplynulým.
 • Lituje promarněných příležitostí nebo nesplněných snů. „To pěkné už bylo.“
 • Silné vzpomínky na dětství, které člověka stále limitují.
 • Stesk malých dětí po rodičích, kolektivu… (při přechodu na základní školu apod.)

PŘÍNOS ESENCE

 • Odpoutání se od minulosti, žití v přítomném okamžiku. Vykročení do budoucna, pouštění nepotřebného z minulosti.
 • Živý vztah k minulosti, ale žije v přítomnosti.
 • Člověk se poučil z minulých zkušeností, ale netrvá na nich.

Hořčice polní