DOVOLENÁ 13. - 28. 7. 2024. Vaše dotazy a objednávky budu řešit po návratu, díky za strpení. Užijte si čas prázdnin, nevšedních zážitků a odpočinku!

PŘIBLÍŽIT SE OSTATNÍM

Vřes obecný

KONCEPT

Vřes obecný neboli skotský je spojený s duševními kvalitami vcítění se a ochoty. V negativním stavu je člověk zaměřený pouze na sebe a svoje problémy, přičemž může jít o formu obrácenou do sebe či navenek, k druhým lidem. Přechodně se tento stav vyskytuje u každého člověka.

SYMPTOMY

 • Člověk na sebe zaměřený, sebestředný. 
 • Člověk vynucující si lásku, vyžadující pozornost okolí. Neustálá potřeba být středem zájmu.
 • Vnitřně osamělý jedinec, v duševní nouzi, jeho srdce touží po pozornosti a lásce a není stále dosyceno.
 • Člověk neumí mít odstup od druhých lidí, nedrží si sociální distanc, narušuje komfortní zónu druhých. Mluví stále o sobě, dotýká se druhých. Neumí být sám.

PŘÍNOS ESENCE

 • Učí vzájemnému naslouchání, empatii, respektování potřeb druhých lidí.
 • Učí držet si zdravé mezilidské hranice.
 • Vyrovnává rovnováhu mezi braním a dáváním.

Netýkavka žlázonosná

KONCEPT

Netýkavka je spojena s duševní kvalitou trpělivosti a dobromyslnosti. Pokud je člověk aktuálně bez této kvality, reaguje z vnitřního napětí na své okolí netrpělivě a podrážděně. Okolí mu přijde pomalé a on je iritován stavem, kdy se musí tomuto tempu podřídit. Na adaptaci na tuto nižší úroveň pak člověk spotřebovává mnoho síly a vede k trvalému mentálnímu napětí a frustraci.

SYMPTOMY

 • Mentální napětí a vnitřní tlak.
 • Člověk neumí počkat, až se věci samy vyvinou.
 • Člověk je iritován druhými lidmi, kteří pracují pomaleji, „může se z nich zbláznit“.
 • Člověk z netrpělivosti skáče druhým do řeči, bere druhým věci z rukou, popohání okolí ke spěchu.
 • Děti, které neumí klidně sedět, hyperaktivní, dg. autismus, ADHD atd.

PŘÍNOS ESENCE

 • Dobromyslnost, soucit, porozumění pro druhé.
 • Rychlé chápání, myšlení a jednání.
 • Člověk nadprůměrně schopný, trpělivý a jemný, laskavý k sobě i okolí.

Žebratka bahenní

KONCEPT

Žebratka je spojena s duševními kvalitami pokory a moudrosti. V negativním stavu člověk pociťuje jistou převahu nad druhými, uchyluje se do ústraní a je hrdě rezervovaný. Působí nadřazeně a izoluje se. 

SYMPTOMY

 • Zpravidla jde o přechodné stavy.
 • Člověk jedná povýšeně nebo pyšně, odmítá pomoc, na vše si vystačí sám.
 • Vyhýbá se blízkosti a emocím. 
 • Člověk by chtěl sestoupit ze svého vnitřního piedestalu, ale neví jak. 
 • Neumí se dobře uvolnit.

PŘÍNOS ESENCE

 • Upřímnost, otevřenost, pokora.
 • Člověk umí projevit city, pustí si druhé k sobě. 
 • Člověk se sebou umí dobře zacházet, je rád sám. 
 • Tolerantní postoj, „žít a nechat žít“.

Nevíte, která esence je pro vás ta pravá?