PŘIBLÍŽIT SE OSTATNÍM

Vřes obecný

KONCEPT

Vřes obecný neboli skotský je spojený s duševními kvalitami vcítění se a ochoty. V negativním stavu je člověk zaměřený pouze na sebe a svoje problémy, přičemž může jít o formu obrácenou do sebe či navenek, k druhým lidem. Přechodně se tento stav vyskytuje u každého člověka.

SYMPTOMY

  • Člověk na sebe zaměřený, sebestředný.
  • Člověk vynucující si lásku, vyžadující pozornost okolí. Neustálá potřeba být středem zájmu.
  • Vnitřně osamělý jedinec, v duševní nouzi, jeho srdce touží po pozornosti a lásce a není stále dosyceno.
  • Člověk neumí mít odstup od druhých lidí, nedrží si sociální distanc, narušuje komfortní zónu druhých. Mluví stále o sobě, dotýká se druhých. Neumí být sám.

PŘÍNOS ESENCE

  • Učí vzájemnému naslouchání, empatii, respektování potřeb druhých lidí.
  • Učí držet si zdravé mezilidské hranice.
  • Vyrovnává rovnováhu mezi braním a dáváním.

Netýkavka žlázonosná

Žebratka bahenní

Nevíte, která esence je pro vás ta pravá?