NAJÍT RADOST A NADĚJI

Plané jablko

KONCEPT

Květ planého jablka se spojuje se světem pořádku, čistoty a dokonalosti. Do tohoto stavu se dostávají lidé, kteří mají jasnou představu o svém těle, o svém nitru a okolí – vše má být bez poskvrny. Omyl této osobnosti leží v nesprávném úhlu pohledu na sebe a okolní svět – takoví lidé jsou příliš zaměřeni na maličkosti, detaily, pro které nevidí celek. Člověk se vidí vnitřně či zevně nečistý, poskvrněný, nedokonalý. 

SYMPTOMY

 • Pocit nečistoty, méněcennosti až nenávisti k sobě.
 • Strach z baktérií, nepořádku, nečistoty kolem sebe.
 • Vnímání sexuality jako něčeho nečistého.
 • Výrazný cit pro „duševní hygienu“, časté půsty, očisty.
 • Perfekcionalismus, lpění na maličkostech, pedantskost, přehnané uklízení, potřeba mít vše jako ze škatulky.
 • Nepřijímání těla v době dospívání /první menstruace, tělesné změny, akné/, hubnutí či přejídání se.
 • Silná touha po čistotě, časté mytí se, převlékání.

PŘÍNOS ESENCE

 • Láska k sobě samému, akceptování sebe sama jako ne-dokonalé bytosti.
 • Člověk je velkorysý a nenechá se detaily vyvést z míry.
 • Schopnost nadhledu, schopnost vnímat nadřazené souvislosti života.

Jilm

KONCEPT

Jilm se týká principu zodpovědnosti. V negativní formě se u člověka ukazuje jako přechodný stav vyčerpání a pocit ztráty sil. Člověk trpí přehnaným pocitem zodpovědnosti a v určitou chvíli cítí, že úkol je nad jeho síly a že jej nezvládne.

SYMPTOMY

 • Stav krátkodobého přetížení, vyčerpání, pocit “je toho na mne moc”.
 • Člověk je zavalen povinnostmi a neví, kde má začít.
 • Člověk se dostal do patové situace – upsal se povinnostem, vzal na sebe mnoho úkolů, a nyní je přesvědčen, že je to pro něho příliš veliké sousto. a není úniku.
 • Ztráta odvahy, víry ve svoje schopnosti, pocit malomyslnosti (“nejsem dost dobrý“).

PŘÍNOS ESENCE

 • Víra, statečnost, naděje.
 • Člověk vnímá svoje nadání, své schopnosti a následuje svoje vnitřní vedení.
 • Jilm dává sílu silným a schopným jedincům v jejich slabých momentech.

Modřín opadavý

Dub letní